ICK yashyize ahagaragara Igitabo “Kura Ujya Ejuru” kigaragaza uko umwana akura

Ubuzima

Ishuri Rikuru Gaturika rya Kabgayi(Institut Catholique de Kabgayi (ICK), riherereye mu Karere ka Muhanga, mu mujyi wa Muhanga, ku wa gatanu taliki ya 22 Ukwakira, 2021 yashyize ahagaragara Igitabo ” KURA UJYA EJURU “, kigaragaza uko umwana akura.

Ni Igitabo kigaragaza uko umwana akura mu gihagararo, mu mitekerereze, mu myitwarire no mu mibanire ye n’abandi.

Igitabo”Kura Ujya Ejuru”, cyanditswe na Padiri Dushimimana Fidele, Umwarimu akaba n’Umuyobozi Wungirije Ushinzwe Amasomo n’Ubushakashatsi muri ICK.

Padiri Dushimimana, avuga ko igitekerezo cyo kwandika iki gitabo ku mikurire y’abana, gikomoka ku binrtu bitandukanye yagiye ahura nabyo mu murimo w’uburezi azemo igihe gisaga imyaka 10.

At “Igitekerezo cyo kwandika iki gitabo ku mikurire y’abana, navuga ko gikomoka ku bintu bitandukanye nagiye mpura nabyo mu murimo w’uburezi mazemo igihe gisaga imyaka 10. Ariko kandi ibyo nanditsemo bikaba binajyanye mn’ibyo nakurikiranye muri Kaminuza, haba mu masomo ndetse no mu bushakashatsi nakoze nyasoza.”

Padiri Dushimimana kandi, akomeza avuga ko nanone igitekerezo cyo kwandika iki gitabo, agikomora muri iyo myaka yavuze haruguru ayimaze yigisha ibijyanye n’imikurire, imitekerereze n’imyitwarire ya muntu mu mashuri makuru atandukanye cyane cyane mu Ishami ry’uburezi muri ICK.

Ati “Byongeye kandi muri iyo myaka navuze haruguru nyimaze nigisha ibijyanye n’imikurire, imitekerereze n’imyitwarire ya muntu mu mashuri makuru atandukanye cyane cyane mu Ishami ry’uburezi muri ICK akaba ari nabyo nkunze gukoramo ubushakashatsi.”

Padiri Dushimimana, akomeza avuga ko bw’umwihariko ariko, imbarutso yo kwandika iki gitabo yabaye ibiganiro mbwirwaruhame nagiye ntanga mu nama z’ababyeyi n’abarezi barerera mu mashuri abanza n’ayisumbuye, ibiganiro byavugaga ku mikurire y’umwana.

Ati “Ku buryo bw’umwihariko ariko, imbarutso yo kwandika iki gitabo yabaye ibiganiro mbwirwaruhame nagiye ntanga mu nama z’ababyeyi n’abarezi barerera mu mashuri abanza n’ayisumbuye, ibiganiro byavugaga ku mikurire y’umwana. Ibibazo babazaga n’ibitekerezo bagiye batanga muri ibyo biganiro, byangaragarije inyota bafite yo gusobanukirwa n’ibiranga umwana muri buri kigero aba agezemo mu mikurire ye, ndetse no kumenya icyo bakora kugira ngo bashobore kumurera neza, bityo akure neza kandi muri byose. Naribwiye nti : ibi bibazo n’ibyifuza by’aba babyeyi n’aba barezi biragaragaza ko muri rusange n’abandi bo hirya no hino mu gihugu babifite bakaba bakeneye ubwo bumenyi. Nasanze rero uburyo bwiza bwo kugeza ubwo bumenyi ku babyeyi n’abarezi benshi bashoboka, ari ukwandika iki gitabo, kugira ngo mbamare iyo nyota.”

Igikorwa cyo kwandika cyo iki gitabo yagitangiye mu kwezi kwa 3 k’umwaka ushize wa 2020, muri gahunda ya “Guma mu rugo” ya mbere na mbere. Aho yafashe umwanzuro wo kuyibyaza umusaruro.

Padiri Dushimimana, agaruka ku musanzu w’igitabo ku musomyi, avuga ko umusanzu wacyo ukubiye mu byiciro bitatu, aho umusanzu wa mbere ari ubumenyi, umusanzu wa kabiri ni ibisubizo bicukumbuye ku bibazo bikunze kwibazwa n’ababyeyi ndetse n’abarezi ku mikurire y’umwana naho umusanzu wa gatatu w’iki gitabo ukaba ari ukwereka ababyeyi n’abarezi igihe kiboneye cyo kurema imico runaka mu bana babo, bakurikije ikigero bagezemo mu mikurire yabo.

Ati “Umusanzu wa mbere ni ubumenyi. Kumenya ibiranga umwana muri buri kigero agezemo, ibibazo ashobora guhura nabyo byabangamira imikurire ye myiza, kumenya ibigomba kumukorerwa kugira ngo akure neza muri byose ni ingenzi mu gufasha ababyeyi, abarezi n’abashinzwe gutanga umurongo w’uurezi n’uburere ku nzego zinyuranye, gukora neza inshingano zabo. Ariko kandi ubwo bumenyi bwanakwifashishwa n’abanyeshuri biga uburezi, kimwe n’abarimu mu isomo riba muri porogaramu zose z’uburezi ari ryo ry’ubumenyi bw’imikurire y’abana (Psychologie du Developpement).”

Akomeza agira ati “Umusanzu wa kabiri ni ibisubizo bicukumbuye ku bibazo bikunze kwibazwa n’ababyeyi ndetse n’abarezi ku mikurire y’umwana. Aha twavuga nk’uruhare rw’imirere n’imibanire y’ababyeyi ku mitekerereze n’imyitwarire y’abana, ibibazo bikunze kugaragara mu myigire y’abana bamwe na bamwe n’uko bafashwa, ikigero kiberanye no kwigishwa mu ndimi z’amahanga n’uburyo byakorwa, ikoranabuhanga mu muigire y’abana bato, ibibazo bikunze kugaragara mu bugimbi n’ubwangavu n’uburyo abageze muri icyo kigero bafashwa kubisohokamo; nko kwigomeka ku babyeyi no ku bandi bantu bakuru, uburara, gukoresha ibiyobyabwenge, kwiyahura n’ibindi.”

Akomeza kandi agira ati “Umusanzu wa gatatu w’iki gitabo, ni ukwereka ababyeyi n’abarezi igihe kiboneye cyo kurema imico runaka mu bana babo, bakurikije ikigero bagezemo mu mikurire yabo; nko kwigirira icyizere no kukigirira abandi, kwisanzura mu bitekerezo, kumenya kwibwiriza, kugira umwete, guhanga udushya, kubana n’abandi neza, gufatanya n’abandi kwihangira icyerekezo cy’ubuzima.”

Umwihariko w’iki gitabo, ni psychologie yanditse mu Kinyarwanda cyoroheye buri wese. Ibi biha agaciro ururimi rwacu, bikagaragaza ko siyansi ishobora kwandikwa mu Kinyarwanda cyacu kandi igasobanurirwa abanyarwanda mu buryo bworoshye.

Nta kindi gitabo kigeze cyandikwa mu rurimi rwacu kigendeye ku bushakashatsi bugezweho bw’inzobere mu mikurire y’umwana; ngo kigaragaze uburyo umwana akura muri byose (ku mubiri, mu mitekerereze, mu myitwarire no mu mibanire n’abandi) kuva asamwe kugeza abaye ingimbi cyangwa umwangavu. Abagerageje kubyandikaho, bamwe bagiye bibanda ku burere busingiye ku muco-gakondo, abandi bakora inyandiko zigenewe amahugurwa ku bintu bimwe na bimwe biranga icyiciro runaka cy’imikurire y’umwana.

Kuri ubu, Igitabo “Kura Ujya Ejuru”, ugikeneye wakibona muri ICK, kiri kandi muri Lumina (Supermarket ya Hotel St André), ariko mu minsi iri imbere akaba ateganya no kugishyira muri Librairie Caritas no muri Librairie Ikirezi. Kugeza ubu kandi ubasha kukibona ku bihumbu icumi by’amafaranga y’u Rwanda (10 000Rwf).

Dushimimana Fidele, ni Umupadiri wa Diyoseze Gaturika ya Kabgayi. Afite impamyabumenyi y’Ikirenga mu byerekeye imitekerereze n’imyitwarire ya muntu (PhD, Psychology) yavanye muri Unisersita Pontificia Salesiana i Roma mu Butaliyani. Guhera mu mwaka wa 2010 kugeza ubu, ni Umuyobozi Mukuru Wungirije Ushinzwe Amasomo n’Ubushakashatsi mu Ishuri Rikuru Gaturika rya Kabgayi (ICK). Yigisha kandi muri iryo shuri ndetse no Iseminari Nkuru ya Kabgayi amasomo anyuranye ajyanye n’ibyo yize.

Padiri Dushimimana, yashyize ahagaragara inyandiko z’ubushakashatsi yakoze bwerekeranye no gutoza abana bo mu mashuri abanza umuco wo kwita ku bandi no gucyemura ibibazo by’imibanire hagati yabo n’abandi mu mahoro nta makimbirane, n’izindi nyandiko ku ngaruka za Jenocide ku bana bavutse nyuma yayo ndetse no ku bwiyunge.

Padiri Dushimimaba Fidele, Umwarimu akaba n’Umuyobozi Wungirije Ushinzwe Amasomo n’Ubushakashatsi muri ICK, washyize ahagaragara Igitabo “Kura Ujya Ejuru”, kigaragaza uko umwana akura mu gihagararo, mu mitekerereze, mu myitwarire no mu mibanire ye n’abandi

Igitabo “Kura Ujya Ejuru”
Ishuri Rikuru Gatolika rya Kabgayi (ICK)

 

 

Photo: (ICK)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *