RRA yazaniye abasora uburyo bwo gutanga inyemezabuguzi za EBM butangirwa Ubuntu

Ubukungu

Ikigo cy’igihugu cy’imisoro n’amahoro(RRA) kivuga ko cyazaniye abasora bose uburyo butandukanye bw’ikoranabuhanga bwo gutanga inyemezabuguzi za EBM kandi butangirwa Ubuntu.

Ibi bikozwe mu rwego rwo guteza imbere ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi.

Ibinyujije mu itangaza ryayo, RRA ivuga ko mu rwego rwo gushyira mu mikorwa gahunda ya leta yo guteza imbere ikoranabuhanga, usora wese (yaba yanditse cyangwa atanditse ku musoro ku nyongeragaciro -TVA) ko hakurikijwe icyiciro cy’abasora arimo, hari uburyo butandukanye bwagenwe bwo gutanga imyemezabuguzi hifashishijwe ikoranabuhanga.

Iti “Dushimishijwe no kumenyesha usora wese (yaba yanditse cyangwa atanditse ku musoro ku nyongeragaciro -TVA) ko hakurikijwe icyiciro cy’abasora arimo, hari uburyo butandukanye bwagenwe bwo gutanga imyemezabuguzi hifashishijwe ikoranabuhanga.”

RRA, ikomeza ivuga ko bityo, buri wese wanditse mu basora ukora ibikorwa bibyara inyungu arasabwa gutanga inyemezabuguzi akoresheje bumwe mu buryo bw’ikoranabuhanga bukurikira.

  1. Sisitemu ya EBM: Iyi ni porogaramu (software) ishyirwa muri mudasobwa (Laptop, Desktop cyangwa pos) igakoreshwa n’abasora banini, abaciriritse n’abandi bose bayifuza.
  2. Sisitemu ya EBM ishyirwa muri telephone: Iyi sisitemu ishyirwa muri telefoni igendanwa mu zizwi nka “smart phones”, usora agatanda inyemezabuguzi mu buryo bwa sms ikubiyemo amakuru yose agomba kuba ari ku nyemezabuguzi, hamwe na “link” uhawe inyemezabuguzi ashobora kurebaho amakuruajyanye n’iyo nyemezabuguzi. Ubu buryo bugenewe abasora bafite igicuruzo kitarenze miliyoni makumyabiri (20,000,000Rwf) ku mwaka.
  3. Sisitemu ya EBM ikorera kuri murandasi (Online EBM): Ubu ni uburyo usora ashobora kujya kuri murandasi (intenet) ahoy aba aherereye hose, agakora inyemezabuguzi, akayisohora akayiha umuguzi. Ubu buryo bugenewe gusa abasora bacuruza serivisi, bafite igicuruzo kitarenze miliyoni makumyabiri (20,000,000Rwf) ku mwaka, kandi banatanga inyemezabuguzi nkeya mu gihe kirekire. Urugero: abatanaga serivise z’ubwikorezi, iz’ubujyanama(Consultancy), iz’ubukode bw’amazu n’ibikoresho, abunganira abanda mu by’amategeko n’abandi.
  4. Sisitemu ya EBM nyemezabwishyu (Online Sales Data Controller) ikorera kuri murandasi: Ubu ni uburyo bwakorewe abasora bose (abanini, abaciriritse n’abato) bafite sisitemu zabo bwite zikora inyemezabuguzi kandi zikora ari uko zifite murandasi (internet). Abafite izi sisitemu bandikira RRA basaba guhuza sisitemu yabo n’iya EBM mu kwemeza inymezabuguzi binyuze kuri murandasi. Ubwo busabe bunyuzwa kuri: cis­_sdc_certification@rra.gov.rw.
  5. Sisitemu ya EBM nyemezabwishyu (Virtual Sales Data Controller) ikorera kuri murandasi: Iyi sisitemu ikora nk’imaze kuvugwa haruguru ariko yo ikaba yakomeza no gukora mu gihe idafite internet. Abafite izi sisitemu nabo bandikira RRA basaba guhuza sisitemu yabo n’iya EBM mu kwemeza inyemezabuguzi babinyujije kuri imeli yavuzwe haruguru.

Ubu buryo bw’ikoranabuhanga bwo gutanga inyemezabuguzi butangwa ku buntu kandi busabwa unyuze kuri iyi “link” myrra.rra.gov.rw ukuzuza amakuru y’ingenzi usabwa.

Photo: (Internet)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *